Watch Zheng Yourong make insurance Wu Qing artillery was sealed bushe Lifan 0-0 Yanbian – Sohu Sport-shuyue

Watch Zheng Yourong make insurance Wu Qing artillery was sealed bushe Lifan 0-0 Yanbian – Sohu sports Beijing time at 19:35 on September 9th, the Super League twenty-fourth round match against Yanbian, Chongqing Lifan home court fuld. Nineteenth minutes, Lifan Lifan before making threats, threw the ball out of play, Zheng Yourong outside the long-range, the ball out of a pool, and then follow up by Wu Qing Chi Wen block a tip. Chongqing Lifan: 1- Deng Xiaofei, 15- Milovic, 8- Ding Jie, 9- Liu Yu, 6- Wang Dong, 14- Zheng Yourong, 18- 30- 11- December, Xu Yang, Wu Qing, Fernando 32-, 27- Kaerdeke subs: 5- Sui Dong Lu, 16- Wang Weicheng, 21- Chen Lei, 22- Cui Yongzhe, 25- 31- Chen Anqi, 33- Peng Xin Li, Yanbian Geely Oiticica flight: 22- Chi Wen, 12- 16- 20- Wu Yongchun, Jiang Quan Hong, Cui min, 23- Pei Yuwen, 19- Li Hao, 8- Chi Zhongguo, 5- Nicola, 9- Jin Cheng, Steve 10-, 18- 1- 6- Hetaijun subs: Leehoon, Cui Yin light, 11- kernel, 13- Jin Bo, 17- 21- Jin Hyun, luxury World Park, 25- the golden honour (Zorro).相关的主题文章: